musemind


Välkommen till designmanagementbyrån Musemind.
Vi vill göra livet enklare för dem som har produkter och målgrupper. Att skapa förutsättningar och
tillfällen till att ljuv musik uppstår när de båda möts, det är vi bra på!designmanagement

Vi översätter trender och kundbeteenden till affärsstrategier, baserat på en designmanagement filosofi.

Design management är affärssidan av design. Designmanagers behöver kunna prata både affärs och designspråket.
Design management är det initiala visionära arbetet och det påverkar affärsbesluten och de strategier som säkerställer slutresultatet. Designmanagement påverkar den pågående processen för utförandet, hela vägen fram till kunden.
Design Management skapar tydliga, medvetna produkter och tydliga, medvetna arbetssätt.

strategi

Att bli ert bästa självt!

Tydliga, attraktiva och relevanta för er kund, med en plan som gör er redo redo att möta nya utmaningar.
Att hitta relevansen med ert märke, att göra det mesta av sina möjligheter och bygga och driva ett starkt varumärke framåt.


Designstrategin kompletterar er marknads och buisnessplan. I själva verket så lägger den grunden till och dem båda. Med en tydlig visuell plan blir det lättare att genomföra marknadsplanen och räkna på buisnessplanen.

vad?

När ett företag har självförtroendet att vara tydliga med vem de är och vad de står för, när marknadsföringen rimmar med innehållet av produktutbudet och tonaliteten är attraktiv, så förstår och litar kunden på dej.

Tydligheten skapar förtroende och tillit. Det förtroendet och den tilliten, skapar en trogen och trygg kund. Är kunden trygg med er, handlar hon.


Designmanagement är helt enkelt att skapa och tydliggöra konkurrensfördelar.
Det är ett sätt att bli bättre, tydligare och säkrare, så att ditt företag i slutändan kan göra bra affärer.

hur?

omvärldsanalys
Ger dej en överskådlig bild av centrala trender, kundbeteenden och samhöllsförändringar som kommer påverka företaget de närmsta åren.
visual goal
Sammanfattar insikt, strategi och design.
färdväg
En summering av omvärdsanalysen, visual goal och strategier.
handling
Genomförandet, i projektledningen och processledningen. att se till att vi landar där målbilden är satt, eller gör relevanta justeringar på vägen; med utgångspunkt i händelser i omvärlden och genomförda åtgärder.

varför?

Vad är ert varumärkes potential?
Hur beter sej er kund?
Hur förhåller hon sej till ert varumärke?

Den kunskapen kan vi förvandla till användbara insikter. Genom att förstå kundbeteenden och hur de förhåller sej till ditt märke och anpassa det till den omvärld hon lever i, får vi en förståelse för er situation och dess utmaningar.

Har vi de insikterna, kan vi sen sätta en strategi och process som passar just er unika kombo av kund och varumärke.

om

Att hitta ett företags själ, är så spännande! Det kan stundtals kännas ogreppbart och svårtytt, men när det visuella målet sitter ger det en kraft, fart och tydlighet som är otroligt energigivande och inspirerande.
Orden är Ninas, grundare av Musemind, och hon vet vad hon talar om. Hon har gedigen utbildning och framförallt erfarenhet av att aktivt jobba med Design Management.

kunder: